Wyszukaj oferty

Aglomeracja Śląska, to najgęściej zaludniony i najlepiej zurbanizowany teren w Polsce.

Dominacja przemysłu ciężkiego i wydobywczego, które to gałęzie odegrały kluczową rolę w rozwoju przemysłu na Śląsku, zakończyła się z końcem XX wieku.

Znaczna część starego przemysłu uległa bądź ulega transformacji. Wynikiem tego procesu jest uwalnianie działek inwestycyjnych. Z reguły działki inwestycyjne w Katowicach i innych miastach Aglomeracji Śląskiej są zlokalizowane w pobliżu infrastruktury drogowej i kolejowej i wyposażone w niezbędne media. Bardzo istotny jest fakt, iż tereny te często objęte są miejscowym planem zagospodarowania bądź studium uwarunkowań przestrzennych, które umożliwiają lokowanie zakładów przemysłowych.

Aglomeracja Śląska ze względu na swoją lokalizację, na przecięciu szlaków komunikacyjnych jak i tradycje przemysłowe i duży zasób wykfalifikowanych pracowników, jest idealnym miejscem do lokowania takich przedsięwzięć jak: przemysł, produkcja, składy, logistyka.