Wyszukaj oferty

Na wyłączość

Żywiec - obiekt przemysłowy

ID oferty
2022/7530
Lokalizacja
Łączna
Powierzchnia
600 m2
Cena za m2
533.33 PLN
Droga dojazdowa
asfaltowa
Parking
na placu

320 000 PLN

Aglomeracja Śląska, to najgęściej zaludniony i najlepiej zurbanizowany teren w Polsce.

Dominacja przemysłu ciężkiego i wydobywczego, które to gałęzie odegrały kluczową rolę w rozwoju przemysłu na Śląsku, zakończyła się z końcem XX wieku.

Znaczna część starego przemysłu uległa bądź ulega transformacji. Wynikiem tego procesu jest uwalnianie działek inwestycyjnych. Z reguły działki inwestycyjne w Katowicach i innych miastach Aglomeracji Śląskiej są zlokalizowane w pobliżu infrastruktury drogowej i kolejowej i wyposażone w niezbędne media. Bardzo istotny jest fakt, iż tereny te często objęte są miejscowym planem zagospodarowania bądź studium uwarunkowań przestrzennych, które umożliwiają lokowanie zakładów przemysłowych.

Aglomeracja Śląska ze względu na swoją lokalizację, na przecięciu szlaków komunikacyjnych jak i tradycje przemysłowe i duży zasób wykfalifikowanych pracowników, jest idealnym miejscem do lokowania takich przedsięwzięć jak: przemysł, produkcja, składy, logistyka.